Arbo

InContact staat voor hoogwaardige dienstverlening waarbij wij uitgaan van de kracht van iedere professional.

Het begeleiden van verzuimende werknemers is een specialisme wat in onze optiek niet meer alleen van direct leidinggevenden kan worden verwacht. Het is in belang van zowel werkgever als werknemer dat het verzuimproces maximaal wordt beïnvloed en arbeidspotentie zo snel mogelijk wordt benut. Om dit te kunnen bereiken is een goede samenwerking tussen de professionals van uw organisatie en de verzuimconsultants van belang.

InContact stelt, samen met jullie, een maatwerk verzuimproces op, waarbij we maximaal gebruik maken van de kennis en expertise welke binnen onze organisatie aanwezig is. Gezamenlijk stellen we uitganspunten op en creëren we een duidelijke werkwijze voor zowel de professionals van uw organisatie als van InContact. Dit verzuimproces, dat we tijdens de implementatie samen vormgeven, actualiseren we ook periodiek (eens per 6 maanden) en noemen we Arbo Verzuim Proces (AVP).

Het Arbo Verzuim Proces (AVP) is een helder vertrekpunt en geeft richting. Elke ziekmelding is uniek en dit betekent dat om moverende redenen onze verzuimconsultant kan beslissen af te wijken van het proces om de kwaliteit richting de verzuimende werknemer en/of werkgever te borgen.

Onze professionals doen meer dan alleen het uitvoeren van de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Ze komen tot de kern van de onderliggende problematiek om te zorgen dat zieke werknemers zich gehoord voelen en zich vervolgens gecommitteerd voelen aan het gezamenlijke plan van aanpak. Onze focus ligt op arbeidsintegratie en wij verwachten van de werkgever doorlopend onderzoek naar de door ons gestelde mogelijkheden voor re-integratie en inspanning om deze zo optimaal mogelijk te benutten.

Implementatie

Voor een juiste start van de dienstverlening is een implementatie van groot belang. Wij zullen vanuit InContact een implementatieteam samenstellen, dat de volledige implementatie voor u verzorgt. Wij onderscheiden tijdens de implementatie de volgende belangrijke onderwerpen:

  • Vaststelling juiste verzuimproces;
  • Realiseren van een koppeling tussen uw personeelsinformatiesysteem en XpertSuite;
  • Controleren en bijstellen juiste werkgevers en werknemers gegevens (testfase);
  • Overdragen gegevens zieke werknemers (zowel WvP als medisch).