Flex

Onder de verzuimbegeleiding voor de flexkrachten wordt zowel de begeleiding van werknemers in de loondoorbetalingsperiode als tijdens de Ziektewet periode verstaan. InContact heeft jarenlange ervaring in de uitzendbranche en is daardoor goed in staat om de belangen van een uitzendorganisatie tijdens het verzuimtraject te waarborgen.
De verzuimconsultant is als regisseur betrokken bij het gehele verzuimtraject en schakelt met alle stakeholders waaronder de verzuimende flexkracht, werkgever, uitkeringsadministratie, arts, arbeidsdeskundige, UWV en overige relevante betrokken.

Als een flexkracht uit dienst treedt en aanspraak maakt op de Ziektewet, zal InContact namens de klant de begeleiding van de Ziektewet en alle bijbehorende verplichtingen op zich nemen. Wij zullen naast de verzuimbegeleiding ook de Ziektewet uitkering verzorgen. Indien de klant zelfstandig de uitkeringsadministratie, of een gedeelte hiervan (bijvoorbeeld de uitbetaling) wil uitvoeren is InContact bereid om hieraan mee te werken.
De verzuimconsultant van InContact is de centrale spil in het verzuimtraject en draagt zorg voor de juiste registratie in het systeem. Dit zorgt ervoor dat zowel jij als de arbeidsongeschikte flexkracht exact weten wat de huidige status is en welke actie(s) uitgevoerd dienen te worden.
Kortom vanaf de eerste verzuimdag tot de herstel datum of einde wachttijd krijgt de flexwerker professionele ondersteuning zodat de arbeidsmogelijkheden maximaal benut kunnen worden.

Alle werkzaamheden worden vastgelegd in het verzuimsysteem: XpertSuite, wat ten alle tijden door de klant is te volgen. Doordat InContact vanaf de eerste ziektedag de ziekmelding onder haar beheer heeft, is er geen sprake van stagnatie en verloopt ook de eventuele overgang van loondoorbetaling naar de Ziektewet soepel.