Sociale zekerheid

Ziektewet dienstverlening

InContact voert namens u de verzuimbegeleiding tijdens de Ziektewet uit. Indien u eigen risicodrager bent dan heeft u de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wettelijke plichten die voortkomen uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet. De uitvoering van het eigenrisicodragerschap Ziektewet is een expertise. Vaak hebben werkgevers deze expertise niet zelf in huis en wordt InContact ingeschakeld. Wij helpen u enerzijds met het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar anderzijds ook aan goed werkgeverschap. Het is in uw voordeel dat uw (voormalige) werknemers de juiste begeleiding ontvangen, zodat zij hun potentieel kunnen benutten en duurzaam kunnen re-integreren. Dit heeft een direct positief effect op uw schadelast.
WGA dienstverlening
InContact is als WGA specialist, de die u als werkgever of verzekeraar kan ondersteunen bij de uitvoering van de WGA. Onze dienstverlening start bij het voorkomen van instroom in de WGA. Indien dit niet lukt en een werknemer toch instroomt in de WGA zullen wij gericht bezwaar- en of beroep inzetten, zodat de (ex-) werknemers waarvoor u financieel verantwoordelijk bent een juist arbeidsongeschiktheidspercentage ontvangen. Daarnaast zullen wij na instroom in de WGA actief contact onderhouden met uw (ex-) werknemers en waar mogelijk interventies inzetten gericht op het bergroten van de benutbare mogelijkheden. Vanzelfsprekend controleren wij de beschikkingen van het UWV en kunt u in ons portaal de voortgang van de begeleiding terugvinden.

InContact is als WGA specialist, de die u als werkgever/verzekeraar kan ondersteunen . Onze dienstverlening start bij het voorkomen van instroom in de WGA. Indien dit niet lukt en een werknemer toch instroomt in de WGA zullen wij gericht bezwaar- en of beroep inzetten, zodat de (ex-) werknemers waarvoor u financieel verantwoordelijk bent een juist arbeidsongeschiktheidspercentage ontvangen. Daarnaast zullen wij na instroom in de WGA actief contact onderhouden met uw (ex-) werknemers en waar mogelijk interventies inzetten gericht op het bergroten van de benutbare mogelijkheden. Vanzelfsprekend controleren wij de beschikkingen van het UWV en kunt u in ons portaal de voortgang van de begeleiding terugvinden.