Over InContact

InContact B.V. (hierna te noemen: InContact) is opgericht vanuit de intrinsieke motivatie dat de kwaliteit van de totale dienstverlening in arbo/socialezekerheidsland verbeterd kan worden. De kwaliteit van de dienstverlening wordt in onze optiek bepaald door de professionals die de dienstverlening uitvoeren.

. InContact focust zich daarom op het aantrekken van de beste professionals. Dit zijn niet alleen de uitvoerende professionals maar juist ook professionals die moeten zorgen dat de randvoorwaarden op een juiste wijze zijn ingericht. De randvoorwaarden van onze dienstverlening vormen de essentiële bouwstenen die de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onze service bepalen. Ze vormen het fundament waarop we onze beloften aan onze klanten waarmaken en waarborgen dat we voldoen aan hun verwachtingen.
Personeel is het hart van de organisatie. Bij InContact geloven we in het samenspel tussen werkgevers, werknemers en onze expertise als arbodienst. Onze missie is om een betrouwbare partner te zijn die samen met onze klanten werkt aan effectieve verzuimbegeleiding en het bevorderen van een gezonde en productieve werkcultuur.

Wij staan in nauw contact met onze klanten om maatwerkoplossingen te bieden die naadloos aansluiten bij de unieke behoeften en processen van elke klant.
Bij InContact streven we naar kwaliteit in alles wat we doen. We leveren hoogwaardige diensten en oplossingen die voldoen aan de hoogste normen in de branche. Ons team van experts staat klaar om te luisteren, te adviseren en te ondersteunen op alle gebieden van arbeidsgerelateerde gezondheid en veiligheid. Onze professionals zijn goed bereikbaar, zichtbaar voor werknemer en werkgever, kijken verder dan alleen de verzuimbegeleiding en denken graag mee bij complexe vraagstukken.

Door onze betrokkenheid, expertise en toewijding willen we bijdragen aan het welzijn en succes van zowel werkgevers als werknemers.

InContact werkt met klantteams, waarin wij de klant centraal zetten. De verschillende professionals werken als team samen, omdat wij erin geloven dat alleen dan de kwalitatief juiste dienstverlening kan worden bereikt. Elke ziekmelding is namelijk uniek en dat vraagt een maatwerk aanpak op dossier niveau. Dit kan alleen als een breed team aan professionals voor de klant beschikbaar is.

Company Image

Algemene kenmerken van InContact

  • InContact is een gecertificeerde arbodienst: ISO9001:2015;
  • InContact is opleider van verzuimconsultants;
  • InContact heeft een hoofdkantoor in Arnhem en houdt op 15 locaties spreekuur;
  • InContact is aangesloten bij het Platform van Private Uitvoerders in de Sociale Zekerheid (PPUSZ).